Vi är fler än 650 medlemmar

Medlemsavgift för 2016 har betalats av 673 medlemmar, av dessa är 70 nya medlemmar

År 2015 betalade 703 medlemmar medlemsavgift, av dessa var 88 nya medlemmar

Ett stort tack till er alla för ert stöd som ger oss möjligheter att …

Continue Reading 9

Presentationer från seminariet den 4 oktober

Här kan ni nu ta del av de presentationer som föreläsarna använde vid seminariet ”Jordbruksmarken – en förutsättning för mat på bordet” på Alnarp den 4 oktober.

Continue Reading 0