Värderingen av åkermark ses över

Artikel i ATL 
 

Lerjordar kan ha för hög klassning i förhållande till lättare jordare. Den tiogradiga skalan ska nu omprövas.

Inga kommentarer ännu.

Kommentera