Arkiv | januari, 2008

Morötter tar över golfbana

Strövelstorps golfbana läggs nu ned och marken återgår till jordbruksmark och odling av ekologiska morötter. Föreningen Den Goda Jorden har hela tiden hävdat att golfbanorna inte är det stora problemet när det gäller åkermarkens minskning. Den marken går som vi

Continue Reading 0

Medlemsmöte

Den Goda Jorden ideell förening
inbjuder till
Medlemsmöte
på Berte Museum – Livet på landet
vid avfart 48, Slöinge från E6 genom Halland

lördagen den 16 februari kl 13.00

Program:
Registrering
Vad har föreningen uträttat hittills?
Hur långt har vi …

Continue Reading 1

Bördig åkermark – en ändlig resurs!

De senaste 25 åren har den bördiga åkermarken kunnat ödeläggas i stor skala. Städerna och kommunikationslederna har kunnat breda ut sig på den goda jordens bekostnad. Den bördiga åkermarken har inte tillmätts något större värde utan det har ansetts vara

Continue Reading 0