Arkiv | juni, 2008

Den Goda Jorden på SVT Sydnytt

SVT Sydnytt har gjort ett repotage om att Länsstyrelsen i Skåne vill tvinga kommunerna att samarbeta mer för att bebygga mindre åkermark. Tusentals hektar åkermark ligger de närmsta åren i fara och kommer förstöras för all framtid om inte kommunledningarna …

Continue Reading 0

Förslag om skydd av åkermark?

Ur artikel i Helsingborgs Dagblad ”På besök i gröna näringen” 2 maj 2008.

Problemen med Den goda jorden i Skåne känner jordbruksministern väl till. Dragkampen mellan tätorternas utbredning, golfbanor och alltmer efterfrågad odlingsmark.

— Vi har gjort som vi brukar, …

Continue Reading 0

Säg nej till asfaltering av åkrarna

Debattartikel av Kerstin Davidsson i Land Lantbruk 2 maj 2008.

Säg nej till asfaltering av åkrarna 

Något är skevt i debatten. Allt fler debattörer protesterar mot att åkermark används för att producera bränsle när människor svälter. Men de var rätt …

Continue Reading 0

Lagskydda den bästa åkerjorden

Ur ledare i Hallands Nyheter 30 maj 2008.

Lagskydda den bästa åkerjorden

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, vill ha ett starkare skydd för åkermarken. Kravet på att skydda den goda jorden riktas till staten men kommunerna måste även utan lagstiftning ta större

Continue Reading 0

Den Goda Jorden och ungdomsfotboll

Den Goda Jorden har många kloka medlemmar, nedan ett exempel som gagnar både föreningen och det lokala ungdomslaget i fotboll!

Här kommer en bild på Kyrkheddinge IF:s P 95 lag som vi sponsrat med matchkläder inför denna säsong och dessutom

Continue Reading 0