Arkiv | juli, 2008

Mat måste vi ha!

Mat måste vi ha!

Mat odlas på åkermark.

Mat är livsviktigt.

Bygger vi hus, vägar eller dylikt på åkermark försvinner den för evigt.

Bygg på annan mark, inte åkermark.Det finns gott om sådan mark
och då finns förutsättningarna för maten …

Continue Reading 0

Angående ESS och exploateringen av Skånes bästa åkermark

SYDVÄSTSKÅNE – ETT SNART FULLBYGGT EXPLOATERINGSOMRÅDE ELLER ETT AV EUROPAS VIKTIGA JORDBRUKSOMRÅDEN?

ESS är ett gigantiskt europeiskt projekt, en viktig forskningsanläggning som med neutronbestrålning ger möjlighet att undersöka och utveckla olika material, eller som ESS Scandinavias sekretariat uttrycker det: ESS …

Continue Reading 0

Bloggen KURT "fido" bryr sig om åkerjorden.

Är det bra att GOD åkerjord bebyggs med hus och vägar?

Tydligen har inte Sverige någon samlad strategi för att skydda våra bästa jordar mot bebyggelse? Varje kommun beslutar väl själv? Nästan alla stora städer och deras till och frånfartsvägar …

Continue Reading 0