Arkiv | oktober, 2008

Anders Stenström har avlidit

Det är med stor sorg och saknad vi meddelar att Den Goda Jordens grundare och hedersordförande Anders Stenström idag, den 20 oktober 2008 stilla somnat in i hemmet på Berte, Slöinge efter en tids sjukdom. Han blev 61 år gammal.…

Continue Reading 6

Mp-motion vill bevara åkermarken i Varberg

Även på det lokala planet i Varbergs kommun har miljöpartiet lagt en motion om bevarande av åkermarken. Detta resulterade i följande artikel i Hallands Nyheter 21 oktober.

Mp-motion vill bevara åkermarken

Var rädd om jordbruksmarken! Det är innebörden i en

Continue Reading 0

Seminarium med anledning av Världshungerdagen

I Sverige uppmärksammades Världshungerdagen den 16 oktober med ett seminarium på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA). Seminariet behandlade frågorna om hur vi kan minska antalet hungriga? Hur påverkar klimatförändringarna denna kamp? Och hur ska vi ställa oss till satsningarna på

Continue Reading 0

Malmö och den goda jorden.

Malmös stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson och miljödirektör Katarina Pelin har skrivit ett debattinlägg i Sydsvenskan ”Malmö måste konsumera mindre”. De skriver bland annat:

Malmö är omgärdat av Sveriges bästa jordbruksmark och det är viktigt att hushålla med den mark

Continue Reading 0