Arkiv | november, 2008

Brev till länsstyrelsen i Skåne

Vi vill göra länsstyrelsen uppmärksam på det förhållande att jordbruksfastigheten Klagstorp 10:2 i Västra Klagstorps församling har förvärvats (vilket har framgått i pressen) av Malmö kommun.

Vi kan inte förstå att det finns lagliga förutsättningar för att en kommun som …

Continue Reading 0

Banderollupprop!

Den Goda Jorden har under de gångna åren genom framförallt Anders Stenströms försorg sett till att sätta upp våra gul/gröna banderoller på en mängd platser i södra delen av landet. Tyvärr har vi ingen fullständig dokumentation över var de finns …

Continue Reading 0

Förstklassig åkermark hotad i Västerås

Åkermark som klassas som 9 på 10-gradiga skalan vill Västerås kommun bebygga med bostäder, trots att alternativ skogsmark är bättre ur alla synpunkter utom exploatörens och några innevånare som vill ha just den marken till strövområde trots att det finns …

Continue Reading 0

Huggsexan om Sveriges klass 9- och 10-jord fortsätter.

Ur artikeln ”Kommunernas uppköp av svenska gårdar fortsätter” i ATL den 13 november finns följande stycke om Den Goda Jorden.

Hans Andersson, ordförande för intresseorganisationen Den goda jorden, har länge oroats över att prima jordbruksmark säljs och exploateras. Nu har …

Continue Reading 0