Arkiv | 2009

Sammanfattning av KSLA-projektet

Den Goda Jorden har under året genomfört projektet ”Kontaktverksamhet med kommuner där det är viktigt att uppmärksamma de ansvariga för upprättande av kommunala översiktsplaner på att värna åkermarksresurserna.” Projektet har finansierats med bidrag från Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien. Lisa Germundsson …

Continue Reading 2

Hur ska Malmö växa?

Äsa Odell ordförande i LRF Skåne skrev i ett blogginlägg den 12 ioktober:

Hur skall Malmö växa? var frågan som några politiker fick i Sydsvenskan idag. läs deras svar här. Svaren och visionerna om HUR varierar. Men frågan är …

Continue Reading 0

Artikel om Den Goda Jordens samtalskväll i Norrköping

Åkermarken och byggandet
Föreningen Den Goda Jorden arrangerade diskussion om jordbruksmarkens framtid

Familjen Stenström på Bråborgs gård utanför Norrköping bjöd en onsdag i september in till en samtalskväll under temat: “Hur skyddar vi åkermarken i Sörmland och Östergötland?”
De är …

Continue Reading 0

Nej till bygge på god jord

Dämpad utbyggnad i tätorternas ytterkanter, men förtätad bebyggelse i centrum. Och gärna höga hus i Staffanstorps och Hjärups mitt.
Så vill föreningen ”Den goda jorden” i Staffanstorp och Miljöpartiet i samma kommun utforma framtiden enligt skrivelser till kommunen i översiktsplanen …

Continue Reading 0

Malmö kommuns markaffär stoppas

Skånska Dagbladet skriver idag att länsstyrelsen vill stoppa Malmö kommuns köp av en jordbruksfastighet söder om stan.

Den ideella föreningen Den goda jorden, som tidigare JO-anmält kommunen för regelbrott i samband med affären, välkomnar beskedet från länsstyrelsen.
–Det här är …

Continue Reading 0