Arkiv | februari, 2009

Artikel om Den Goda Jorden

Hushållningssällskapet i Halland publicerade i sitt sista nummer 2008 av sin tidskrift en artikel om Den Goda Jorden under rubriken ”Låt den goda tanken bli handling”. Texten är skriven av Olof Bågenholm, suppleant i Den Goda Jordens styrelse.

Continue Reading 0

Offensiv för åkermarken i Skåne och Halland

Nu intensifierar föreningen Den Goda Jorden sitt arbete för att skydda åkermarken i Skåne och Halland. Föreningen har fått ett anslag från Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin som gör det möjligt att på ett kraftfullare sätt föra dialog och påverka ansvariga …

Continue Reading 0

Seminarium om Den Goda Jorden

LRFs kommungrupp i Eslöv arrangerar den 12 februari kl 19 ett seminarium på Eslövs Stadshus under rubriken ”Vi äger inte jorden, vi har lånat den av våra barnbarn” – Charlotte Lindström från Region Skåne pratar om Den Goda Jorden från …

Continue Reading 0