Arkiv | mars, 2009

FAO informerar om livsmedelsituationen i världen

FAO Norden, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, leder FN:s och det internationella samfundets ansträngningar att nå målet: en värld utan hunger. På deras hemsida publiceras kontinuerligt information och nyheter om livsmedelssituationen i världen. Här följer två länkar till två artiklar som …

Continue Reading 0

Per-Åke vill rädda den goda jorden

Följande artikel är hämtad ur Skaraborgsbygden.

– Behovet av livsmedel i världen kommer att fördubblas på 40 år. Samtidigt försvinner två hektar åker per minut – dygnet runt. Varför ska vi då minska vår produktion i Europa?
Per-Åke Sahlberg, Saleby …

Continue Reading 0

Årsmöte 2009

Den Goda Jorden höll den 1 mars sitt årsmöte på Berte Museum – Livet på landet i Slöinge. Det var 51 av föreningens 415 medlemmar som mötte upp. Årsmötet inleddes med en parentation över Den Goda Jordens initiativtagare, eldsjäl och …

Continue Reading 0