Arkiv | april, 2009

Miljöförvaltningen i Lund informerar om Den Goda Jorden

Miljöförvaltningen i Lunds kommun har skickat ut information till lantbrukare/hästgårdar i kommunen. En av tio punkter lyder som följer:

10. Den goda jorden – en förstörbar resurs
I miljökonsekvensanalyser vid nybyggnation bör hänsyn tas till värdefull åkermark och bebyggelse skall …

Continue Reading 0