Arkiv | maj, 2009

Rollup för mässor

Lagom till INTERFOOD-mässan i Göteborg tog föreningen fram en rollup som kan användas på mässor och utställningar. Vi kommer att ha en i Skåne och en på Berte Museum – Livet på landet i Slöinge. Dessa kan lånas av kommungrupper …

Continue Reading 0

Ge åkermark skydd som riksintresse

Stora arealer av Europas bördigaste åkermark bebyggs i skånska kommuner. Ett sätt att stärka skyddet är att skapa möjlighet att klassa åkermark som riksintresse för jordbruk, skriver Lars-Göran Pettersson, förbundsordförande för Lantbrukarnas riksförbund, Åsa Odell, ordförande i LRF Skåne och …

Continue Reading 0

Skydda den bästa åkermarken

Kommuner med den bördigaste åkermarken måste ta sitt ansvar och utgå ifrån åkermarken som en biologisk resurs och inte som en planresurs avsedd för byggnation. Det skriver Anna Hawkins, civilingenjör, Staffanstorp och Anders Rasmusson, agronom, Staffanstorp i en debattartikel i …

Continue Reading 0

Öppet brev till miljöministern och jordbruksministern

Den värdefulla åkermarken behöver stärkt skydd i lag

Miljöprocessutredningen har haft i uppdrag att överväga frågan om åkermark som riksintresse. Utredningen har nyligen avgett sitt slutbetänkande (SOU 2009:45), och gör tummen ned för ett stärkt lagskydd av åkermark. Det innebär …

Continue Reading 0

Hot eller möjlighet?

Skall Malmö-Lund växa ihop och bilda en Megastad intill Öresund? I en sådan framtida utveckling ser en del en lockande vision medan den hos andra snarare väcker mardrömskänslor, när en bild framtonar av hur asfalt och betong utplånar stora delar …

Continue Reading 0

Förtätning åkermarkens räddning?

Ett möjligt sätt att förhindra att alltför mycket åkermark tas i anspråk för exploatering är att förtäta befintliga städer. Istället för att låta dem sprida ut sig över intilliggande jordbruksmark utnyttjar man de områden i stadsmiljön som är outnyttjad.

Vill …

Continue Reading 1