Förtätning åkermarkens räddning?

Ett möjligt sätt att förhindra att alltför mycket åkermark tas i anspråk för exploatering är att förtäta befintliga städer. Istället för att låta dem sprida ut sig över intilliggande jordbruksmark utnyttjar man de områden i stadsmiljön som är outnyttjad.

Vill du sätta dig in i problematiken kommer två lästips.

Den hållbara staden är både tät och grön. Artikel ur Svenska Dagbladet 21 december 2008. Läs här.

Ytsnåla trafikanläggningar – del av en förstudie. Rapport från Trivector Traffic AB.

, , , ,

One Response to Förtätning åkermarkens räddning?

  1. Theodor Adolfsson 26 maj, 2009 kl 23:40 #

    Åtminstone en rörelse finns i Sverige som arbetar för förtätade städer. YIMBY har nästan 4 000 medlemmar i Stockholm, 650 i Göteborg och kanske 100 i Uppsala.

Kommentera