Arkiv | juni, 2009

DenGodaJorden i Almedalen

DenGodaJorden kommer att finnas på plats i Visby under Almedalsveckan genom Pe-Åke Sahlberg. Tanken var att vi skulle deltagit i ett seminarium men det blev tyvärr inställt. Vill du diskutera med oss, komma med tips eller hjälpa till att sprida …

Continue Reading 0

Rapport- remissversion av Markanvändning i Skåne

Skånes kraftiga tillväxt och gynnsamma befolkningsutveckling ökar trycket på den skånska marken. Rapporten Markanvändning i Skåne belyser hur marken används i Skåne och är nu ute på remiss hos Skånes kommuner, statliga verk, organisationer, högskola och universitet.…

Continue Reading 0