Arkiv | augusti, 2009

DenGodaJorden har JO-anmält Malmö kommun

Riksdagens ombudsmän – JO

Den Goda Jorden – ideell förening anmäler härmed Malmö kommuns köp och agerande vad gäller jordbruksfastigheten Klagstorp 10:2 m fl fastigheter (även kallad Solnäs) i Malmö kommun för prövning.

Ärendet är, vad vi kunnat förstå, bokfört …

Continue Reading 0