Arkiv | september, 2009

Malmö kommuns markaffär stoppas

Skånska Dagbladet skriver idag att länsstyrelsen vill stoppa Malmö kommuns köp av en jordbruksfastighet söder om stan.

Den ideella föreningen Den goda jorden, som tidigare JO-anmält kommunen för regelbrott i samband med affären, välkomnar beskedet från länsstyrelsen.
–Det här är …

Continue Reading 0

Inbjudan till samtalskväll i Norrköping

Hur skyddar vi åkermarken i Sörmland och Östergötland?

Den Goda Jorden inbjuder till samtalskväll
onsdag 23 september kl 18.30
hos Carin Stenström, Bråborg, Vikbolandet

Medverkande:
Ulrika Lundberg, lantbruksdirektör, Sörmland
Marie Stafstedt-Myhrman, lantbruksenheten, Sörmland
Jonas Källming, lantbruksdirektör, Östergötland
Staffan Danielsson, riksdagsledamot, …

Continue Reading 0

Bygg mindre på bördiga åkrar

Enköpings-Posten uppmärksammade den 3 september en skrivelse till Kommunstyrelsen i Enköpings kommun från tre forskare på Sveriges lantbruksuniversitet.

Tillgången på bördig åkermark är en ödesfråga för vår framtid, menar tre forskare på Sveriges lantbruksuniversitet. De är kritiska mot Enköpings kommuns …

Continue Reading 0