Arkiv | oktober, 2009

Nej till bygge på god jord

Dämpad utbyggnad i tätorternas ytterkanter, men förtätad bebyggelse i centrum. Och gärna höga hus i Staffanstorps och Hjärups mitt.
Så vill föreningen ”Den goda jorden” i Staffanstorp och Miljöpartiet i samma kommun utforma framtiden enligt skrivelser till kommunen i översiktsplanen …

Continue Reading 0