Arkiv | januari, 2010

Intensiv jakt på jordbruksmark

SVT:s korrespondenter skildrar globala frågor genom mänskliga öden. De senaste åren har en allt intensivare jakt på jordbruksmark inletts runt om i världen. Rika importberoende länder som inte kan försörja sin egen befolkning har börjat köpa eller hyra mark i …

Continue Reading 0

Bönderna tar strid för åkrarna

Sveriges Radios program Studio Ett sände idag ett inslag om åkermarken under rubiken ”Bönderna tar strid för åkrarna”. Den Goda Jordens medlem Göran Göransson var en av flera som gav sin syn på problematiken kring att så mycket åkermark exploateras.…

Continue Reading 0