Arkiv | februari, 2010

Inbjudan till seminarium

Välkommen till vårt seminarium

Samhällsbyggnad och den goda åkerjorden

Sydvästra Sverige växer så det knakar. Det är i grunden positivt, men vi vill också värna den goda åkerjorden och det vackra landskapet. Landskrona är ett intressant exempel, eftersom kommunen planerar …

Continue Reading 0

Årsmöte 2010

Den Goda Jorden ideell förening kallar till ordinarie årsmöte

Söndagen den 28 februari kl. 13.00
på Hotell Stensson i Eslöv
(vid Stora Torg i centrum, 150 m från stationen).

Program:

13.00 Årsmötesförhandlingar, dagordning enligt stadgarna

13.45 Kaffe med tilltugg serveras…

Continue Reading 0

I Varbergs kommun är värdefull åkermark inte mycket värd

DenGodaJordens kommungrupp i Varberg har skrivit följande brev till Varbergs kommun apropå Fördjupad översiktsplan Trönninge m. omnejd. Ny översiktsplan 2010-02-03.

Vi känner stor tvekan inför utbyggnad och nybyggnation i Trönningeområdet. Här har redan Göingegårdens fina gamla kulturmiljö med prima åkermark …

Continue Reading 1

Utdrag ur tal vid KSLA

Ur akademisekreterarens tal vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens högtidssammankomst 28 januari 2010.

…..tar upp ett begrepp som vår akademi ägnar mer och mer uppmärksamhet ”Den goda jorden”. 1 hektar hyfsad jordbruksmark kostar kanske 200 000 kr, men såld som 15 …

Continue Reading 0

Föreläsningsturne

Den goda Jordens ordförande Hans Andersson håller under februari några föreläsningar på olika platser i Eslövs kommun.

Eslövs kommun i samarbete med ABF
arrangerar KAFÉ FYRKLÖVERN
Kultur – Kunskap – Kontakt – Kaffe
Kaféet syftar till stimulans, vidgade kunskaper och …

Continue Reading 0

Åkermarken förstörs

De skånska åkrarna tillhör landets mest produktiva. Trots att värdet på bördig åkermark stiger förstörs stora arealer för alltid när bebyggelsen kring städerna växer.

Så inleder tidningen ”Efter arbetet” en artikel om åkermarken i Skåne. Där följer även en artikel …

Continue Reading 0