Arkiv | mars, 2010

Hur klarar vi en värld med 9 miljarder människor?

Den 10 mars arrangerades ett seminarium på Vetenskapsakademien med rubriken ”Hur klarar vi en värld med 9 miljarder människor?” Föreläsare var bland andra ärkebiskop Anders Wejryd, Lisa Sennerby Forsse, rektor vid SLU, Hans Rosling, professor vid Karolinska Institutet, och Kjell …

Continue Reading 1

Rädda åkermarken

Per-Erik Nilsson aktiv i Den Goda Jordens kommungrupp i Lund har skrivit en insändare i Lokaltidningen Lund. Han avslutar insändaren så här;

Ett träd som sågas ned kan planteras om, en nedlagd bilindustri, ett varv eller en läkemedelsindustri kan återuppstå, …

Continue Reading 0

Globala behov kräver även lokalt ansvar

Gunnel Bengtsson (C), kommunråd i Halmstad skiver idag en debattartikel i Hallandsposten under denna rubrik som hon inleder så här:

För en långsiktigt hållbar utveckling fordras det produktion av livsmedel för att föda världens befolkning och produktion av förnybar …

Continue Reading 0