Arkiv | mars, 2010

Uppdrag: Rädda goda jorden

Inför Den Goda Jordens årsmöte publicerade Skånska Dagbladet en artikel där ordförande Hans Andersson och styrelseledamoten Torsten Winther kommer till tals.

– Det går inte att fortsätta att rulla ut villamattor över den finaste jordbruksmarken. Vi måste stanna upp och …

Continue Reading 0