Arkiv | april, 2010

Översiktsplan i Kungälv

Kungälvs-Posten rapporterar idag om de synpunkter som kommit in på kommunens översiktsplan. Där står bland annat:

En fråga som upprört flera Kungälvsbor är om kommunen ska tillåta bebyggelse på åkermark. Södra Tega, med ridhus och lantbruk, och Trankärr är två …

Continue Reading 0

Svår avvägning att skydda åkermark

Sveriges Radio P4 Halland sände igår ett inslag om Länsstyrelsens och landshövding Lars-Erik Lövdéns syn på hur man ska skydda åkermarken, med anledning av en konferens om de svenska miljömålen.

Halland saknar fortfarande en plan för hur man ska skydda

Continue Reading 0

Åkermarken en valfråga

Miljöpartiet har i sitt valmanifest tagit upp frågan om ett skydd av den goda jorden. I punkt 10 kan man läsa följande:

10. Jordbruk med hänsyn till djuren
Användningen av bekämpningsmedel och handelsgödsel ska minimeras. Djurskyddet ska stärkas och vi …

Continue Reading 0

Hoten mot marken ignoreras

I Uppsala Nya Tidning publicerades idag en insändare av
Mats Olsson
professor Institutionen för mark och miljö, SLU, Uppsala
Dan Berggren
professor Institutionen för mark och miljö, SLU, Uppsala
Lennart Mattsson
Forskningsledare Institutionen för mark och miljö, SLU, Uppsala
Kristina

Continue Reading 0

En seger till sist i Glostorp – rond 1

Under den rubriken skrev Staffan Fredlund (C) i sin blogg den 1 april följande:

Centerpartiet i Malmö har under lång tid (sedan 70-talet) motsatt sig en exploatering av odlingslandskapet i Glostorp (utkanten av Malmö). I Malmö Stads översiktsplan är området …

Continue Reading 0

Motion om åkermarken i Söderköping

Bengt Wastesson, Anders Eksmo och Bengt-Ove Karlsson (KD) har lämnat in en motion till Söderköping kommun daterad april 2009 med följande innehåll:

Åkermark är en resurs som måste värnas. Idag och än mer i framtiden kommer åkermark att behövas för

Continue Reading 0

Staden tränger sig på åkern

Helena Wennström skriver i ledaren i dagens ATL att det är bra att intresset för att värna åkermarken finns med i kommuners översiktsplaner för hållbar utveckling. Det är också bra att länsstyrelsen i Skåne vill skydda jordbruksmarken och nyligen sa …

Continue Reading 0

Malmö ska inte växa på åkermarken

I Sveriges Radios program Studio Ett i ett inslag om Malmös planer på att expandera ut i vattnet med en konstgjord skärgård kunde man höra följande uttalande av Malmö kommuns stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson.

– Nu har vi bestämt att vi …

Continue Reading 0