Arkiv | maj, 2010

Visionär med en plan för nytt Bondesverige

LRF:s vd Anders Källström har en plan. En vision och snart en strategi klar. Vid stämman idag, tisdag, presenterar han huvudlinjerna i arbetet hur svenskt lantbruk ska sättas i arbete.

– Mitt fokus på stämman kommer att handla om att …

Continue Reading 0

Vi kan inte bygga vidare på matjorden

Av Sveriges yta är bara 8 procent åkermark och 50 procent skogsmark. Men Uppsala har till största delen vuxit ut på åkermark, till oproportionerligt stor andel. Man skulle kunna hävda att Uppsala ur ett hållbarhetsperspektiv redan har förverkat sin historiska …

Continue Reading 0

Brev till ärkebiskop Anders Wejryd

Tack för en fin medverkan i Seminarium om Befolkningstillväxten med jordnära och berörande tankar, samt svar och påtryckningar vad gäller den goda jordens bruk i ett framtidsperspektiv.

Vi är en ideell, icke politisk, förening ”Den Goda Jorden” med ca. 500 …

Continue Reading 0

Skydda Norra Malmölandets åkerjord!

Miljöpartisten Stefan Arrelid skrev så här på sin blogg i Norrköpings Tidningar den 18 maj.

Idag kommer jag att värna om den bästa åkermarken som finns i Norrköping. Jag kommer att yrka det föreslagna markanvändningsområdet på Norra Malmölandet för hamnrelaterad …

Continue Reading 0

För snabb utbyggnad på prima åkermark

Skånska Dagbladet publicerade den 23 april följande artikel.

Allt för många bostäder på den bästa åkermarken i stället för att förtäta befintliga stadsdelar.

Det är den huvudsakliga kritiken i de många yttranden som kommit in över förslaget till Översiktsplan 2010 …

Continue Reading 0

Skydd för åkermarken på väg att stärkas

Land Lantbruk publicerade nedanstående artikel den 14 maj.

Föreningen Den goda jorden ser tecken på att Länsstyrelsen i Skåne värderar skyddet av åkermarken högre.

Den goda jorden uppfattar några beslut från länsstyrelsen i Skåne som ett trendbrott.

– Vi hoppas …

Continue Reading 0

Regeringen tar intryck av Den Goda Jorden

När Mats Odells statssekreterare Dan Eriksson, som har ansvar för län och kommuner, var i Östergötland i veckan sa han att direktiven till länsstyrelserna skärpts vad gäller skyddet för åkermarken. Han betonade särskilt att man tagit intryck av Den Goda …

Continue Reading 0