Arkiv | maj, 2010

Dåligt skydd för åkermark i Sverige

I samband med de båda artiklarna om Jönköpings hanterande av åkermark publicerade ATL följande faktaruta.

Sedan 1970-talet har 13 000 hektar åkermark i klass 8-10 exploaterats i Sverige vilket motsvarar sju procent av den bästa åkerarealen. Enligt kommunernas översiktsplaner består …

Continue Reading 0

Den goda jorden under attack

Jönköpings kommun växer i alla väderstreck och skjuter bönderna framför sig. Från 125 000 till 150 000 invånare är målet för Jönköpings kommun.


Mer än 17 hektar av marken som Henrik Svensson brukar i Labbarp, Bankeryd, riskerar att exploateras. Foto: …
Continue Reading 0

Positiva signaler från Halmstad

I en artikel från Hallandsposten 3 maj skriver de bland annat följande.

Det kommer att behövas minst 6 500 nya bostäder i Halmstad fram till år 2030. Den fördjupade översiktsplanen innehåller utbyggnadsmöjligheter för cirka 9 800 bostäder och 500 hektar …

Continue Reading 0

Medlemsmöte i Halland

Inbjudan till medlemsmöte
för hallänningar i Den Goda Jorden

Måndag 24 maj kl 18

Berte Museum – Livet på landet
(vid motorvägsavfart 48, Slöinge)

  • Presentation av vad som händer i föreningen.
  • Vad händer i de halländska kommunerna?
  • Vägledning för bildande
Continue Reading 0

Konferensrapport Konkurrensen om vår odlade jord

Rapporten från KSLA:s akademisammankomst 11 mars ”Konkurrensen om vår odlade jord” har följande innehåll:

Välkommen – bakgrund och inledning
Olle Marklund, Allmänna avdelningens ordförande, KSLA

Forslag til ny jordvernlov. Bakgrunn og forventede effekter

Hildegunn Gjengedal, politisk rådgivare i Landbrugs- og …

Continue Reading 0