Arkiv | juni, 2010

De vann mot kommunen

ATL publicerade den 29 juni en artikel om Länstyrelsens beslut att upphäva Eslöv kommuns detaljplan. Artikeln inleds så här:

Bostäderna kommer för nära Nils och Maria Franks gård i Remmarlöv utanför Eslöv. Risken är stor att de tvingas begränsa sin …

Continue Reading 0

Bra åkermark ska bli 2 000 nya bostäder

Hallandsposten uppmärksammar den 18 juni att Laholm kommuns planer på ny översiktsplan kommer att ta mer åkermark i anspråk. De skriver bl a att den planerade bebyggelsen i Åmot och Trulstorp hamnar nära havet, motorvägen och järnvägsstationen. Men samtidigt tas …

Continue Reading 0

Artikel med anledning av seminarium

Den Goda Jorden arrangerade seminariet ”Samhällsutveckling och dagvattenhantering” i Ängelholm igår. Helsingborgs Dagblad publicerade en artikel med titeln ”Ökade strömmar i Vegeå skapar erosion”.

När kommunerna bygger nytt påverkas omkringliggande marker och vattendrag. Hårdgjorda ytor som vägar och stora parkeringsplatser …

Continue Reading 0

När miljömål och ekonomi kolliderar

I Sveriges Radio P1-Morgon den 27 maj sändes ett inslag om konkurrensen åkermark.

Köpcentrum på bördig åkermark – ofta krockar miljömålen med kommunernas satsningar på expansion och tillväxt. Reportage från Falkenberg av Sven Börjesson och samtal med Torleif Bramryd som …

Continue Reading 0

Kvällsträff för Den Goda Jorden/Skåne

Den Goda Jorden Skåne ordnar kvällsträff !

Tätort kontra Landsbygd,

Anders Larsson, SLU Alnarp, landskapsarkitektur, är inbjuden att presentera ämnet och därpå följer diskussion.
Var?  Hvilan Utbildning i Åkarp
När?  Den 15 juni kl 19.00. Obs tiden!
Kaffe serveras.
Välkomna!…
Continue Reading 0