Arkiv | augusti, 2010

Rapport från region Skåne

Region Skåne har i projektet Tema PM – Kommundialog Skåne växer, Markanvändning i ett regionalt perspektiv publicerat en del material.

Balnd annat en delrapport med namnet ”10 nyckelfaktorer – så planerar, driver och agerar kommunerna”. I Kapitel 5 som …

Continue Reading 0

Envis kamp för att rädda åkermarken

– Jag förstår att det finns ett tryck efter småhus, men man måste tänka på att man förstör jordbruksmark.

Det säger Bengt Dahlström, som tillsammans med hustrun Birgitta vänder sig till regeringen för att försöka stoppa kommunens planer på småhus …

Continue Reading 0