Arkiv | september, 2010

Motion till regionfullmäktige i Halland

Gunnel Bengtsson (c) tidigare kommunalråd i Halmstad har lämnat in följande motion till regionfullmäktige i Halland.

Jag föreslår
att Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att göra en kartläggning av lantbrukets och tätorternas ömsesidiga påverkan som underlag för samhällsplaneringen.…

Continue Reading 0

Rapport från kommungruppsmöte i Halmstad

Föreningen Den Goda Jordens kommungrupp i Halmstad mötte några dagar före valet politiker från de nämnder som styr markanvändningen i kommunen. Flertalet ställde sig positiva till föreningens arbete för att stoppa urbaniseringen på åkermark. Kommunstyrelsens vice ordförande Gunnel Bengtsson (C) …

Continue Reading 0

Motion till kommunfullmäktige i Falkenberg

Börje Tönsgård(m), medlem i Den Goda Jorden, har lämnat in följande motion till kommunfullmäktige i Falkenberg.

I flera kommuner i Sverige har tankar väckts att åkerjorden, som är en
begränsad resurs, bör bevaras ur hållbarhetssynpunkt.

Föreningen DEN GODA JORDEN har …

Continue Reading 0

Vill utreda konflikter om åkermarken

Hallands Nyheter publicerar idag den 14 september följande artikel.

Hur kan Hallands politiker förena kraven på nya bostäder med att bevara värdefull jordbruksmark och gynna lantbrukets utveckling?

Den frågan bör Region Halland utreda, tycker Gunnel Bengtsson (C), avgående kommunråd i …

Continue Reading 0

Jordbruksmark splittrar blocken i Norrköping

Folkbladet skriver så här den 2 september.

I frågan om jordbruksmarken runt Norrköping har det på senare år hettat till mellan partierna.

Ovanligt nog handlar det då inte bara om motsättningar mellan de rödgröna och alliansen – utan i lika …

Continue Reading 0

Yttrande angående fördjupad översiktsplan i Laholm

Den Goda Jorden har lämnat följande yttrande angående programsamråd för fördjupad översiktsplan Åmot m fl i Laholms kommun.

Med anledning av samrådet för ovan rubricerade plan för samråd, och önskar föreningen Den goda jorden härmed avge följande synpunkter.

Vi har …

Continue Reading 0

Kommungruppsmöte i Halmstad

Tisdagen den 14 september kl 18.30 träffas vi på Plönninge Naturbruksgymnasium för att sparka liv i Halmstads kommungrupp i Den Goda Jorden.

Politiker och tjänstemän som jobbar med markfrågor i kommunen är också inbjudna.

Enkel fika till den som senast
Continue Reading 0

Fullständig politisk enighet i Eslöv

Mikael Sonander, Centerpartiet i Eslöv gjorde följande glädjande inlägg på deras blogg den 10 september.

Lrfs Kommungrupp i Eslöv som bjudit in Eslövs politiker på ett temamöte om maten och marken hos Håkan Olsson, Stanneborg, Hammarlunda kunde nöjt konstatera att …

Continue Reading 0