Arkiv | oktober, 2010

Riksdagsmotion om skydd av åkermarken

– Under senaste åren har frågan om hur vi skyddar och bevarar åkermark både i Sverige och internationellt aktualiserats inte minst utifrån två aspekter: den starkt ökande befolkningen på jorden och klimatförändringarna.

Det säger Irene Oscarsson, riksdagsledamot för Kristdemokraterna, som

Continue Reading 2

Motion föll i god jord

Hallands Nyheter rapporterar idag 19 oktober.

FALKENBERG. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ställer sig bakom en motion från sin ordförande Börje Tönsgård (M). Han föreslår att det skall ingå en jordbruksanalys i kommunens översiktsplan.
Tanken är att peka ut värdefull jordbruksmark för …

Continue Reading 0

Besök hos ärkebiskop Anders Wejryd

Den Goda Jorden träffade den 11 oktober ärkebiskop Anders Wejryd i Uppsala. Föreningen representerades av ordförande Hans Andersson, vice ordförande Irene Oskarsson och kanslist Bengt Svensson samt tidigare styrelseledamoten Harry Linnér. Vid mötet deltog även ärkebiskopens miljöhandläggare Henrik Grape och …

Continue Reading 1

Malmö uppmanas bevara åkermark

På Skånskan.se den 4 oktober publicerades följande notis.

Malmös ambition att framstå som en miljövänlig och hållbar stad är inte trovärdig så länge man inte försöker bevara värdefull åkermark, anser LRF.

Bondeorganisationen ifrågasätter Malmö stads planer på företagsetableringar
utanför Yttre …

Continue Reading 0