Arkiv | december, 2010

Jordbruksverket ifrågasätter gårdförsäljning

Land Lantbruk & Skogland publicerade den 12 december en artikel angående Jordbruksverkets överklagande av förvaltningsrättens beslut angående Malmö kommuns köp av Solnäs.

Jordbruksverket avslog ansökan om jordförvärvstillstånd men nu ger förvaltningsrätten Malmö stad rätt att köpa en 50 hektar stor
Continue Reading 0

God Jul och Gott Nytt År

Den Goda Jorden önskar alla medlemmar och alla som stödjer vårt arbete en riktigt god jul och ett gott nytt år. Regeringen och Länsstyrelsen i Skåne har gett oss två riktigt fina julklappar och vi ser med tillförsikt fram mot …

Continue Reading 0

Regeringen stoppar Bäckdala

Skånska Dagbladet rapporterar idag denna glädjande nyhet.

Regeringen stoppar andra etappen av nya bostadsområdet Bäckdala. Därmed ser det inte ut att bli några fler villor över huvud taget på ett bra tag i västra utkanten av Eslöv. Beskedet kom sent …

Continue Reading 0

Seminarium i Alnarp 18 jan

Stadsbon och landet utanför – ett samtal med tre perspektiv

Tid: tisdagen den 18 januari
Plats: Aulan, Alnarpsgården, SLU Alnarp

Hur möts jordbruks- och stadslandskapet, jordbrukaren och stadsbon? Hur kan dessa världar berika varandra i en nära framtid …

Continue Reading 0

Fler riksdagsmotioner

I riksdagen har tre motioner lämnats in under hösten med yrkande på bättre skydd av åkermarken.

Föreningens vice ordförande Irene Oskarsson(KD) har lämnat in motion 2010/11:C234 Skydd av åkermarken. Läs motionen här.

Betty Malmberg (M) motion 2010/11:C229 Ökande skydd av …

Continue Reading 1

Bygg klokt i Kumla

Torbjörn Ahlin, Centerpartiet, skriver följande i sin blogg den 1 december.

Kumla kommun håller på att ta fram en ny översiktsplan som ska vara vägledande för nybyggen och förändringar av den fysiska miljön. Ett tungt inslag i liggande förslag till …

Continue Reading 0

Kåseri om den goda jorden

Torsten Andersson kåsör i Hallands Nyheter publicerade den 6 december följande betraktelse.

Den goda jorden

I tv visades nyligen ett skrämmande program om öknar som breder ut sig och floder som torkar ut, om krympande odlingsmark och ännu fler svältande

Continue Reading 0