Arkiv | januari, 2011

Insändare i Lokaltidningen Lund

Sveriges åkermark är klassificerad, den är ”betygsatt” efter hur den avkastar. Den mark som har sämst avkastningsförmåga får en etta, den som är bäst har fått tio. Den mark som är så bra att en tia inte räcker till har …

Continue Reading 0

Viktigt att förstärka skyddet av åkermark

Under de senaste åren har frågan om hur vi skyddar och bevarar åkermark aktualiserats, inte minst utifrån klimatförändringarna och befolkningstillväxten.

Jag är övertygad om att det behövs en uppvärdering av alla ändliga resurser, inklusive åkermark, både i Sverige och på …

Continue Reading 0

Kan man verkligen äga luften?

I en artikel i Dagens Nyheter den 3 januari ifrågasätter miljöpartisten Bengt Cete om privata markägare och privata byggbolag med stöd av kommunen fritt ska få bestämma över till exempel de bästa åkrarna. Samtidigt som jordens befolkning ökar fortsätter åkermarken …

Continue Reading 0