Arkiv | mars, 2011

Årsmötesförhandlingarna 2011

41 medlemmar hade denna vackra vårdag tagit sig till Slöinge Församlingshem. Innan åresmötesförhandlingarna började gick vi ut till Anders Stenströms grav och hedrade honom med en fin blomma.  Majlis Persson läste en psalm och efter en tyst minut gick vi …

Continue Reading 0

Gunnel Bengtsson belönas ur Minnesfonden

Anders Stenströms minnesfond har för första gången uppmärksammat en pristagare som kämpat för åkermarkens bevarande.

Årets pristagare är Gunnel Bengtsson från Halmstad, hon belönas för sina föredömliga insatser inom Halmstad kommun och Region Halland, i syfte att värna människors rätt …

Continue Reading 0