Arkiv | april, 2011

Tätare stad lockar mer

Ingen kommer i framtiden att vilja bo i en glest befolkad bilstad med stora trista ytor. Det skriver landskapsarkitekten Anders Larsson och kommunpolitikern Olle Benner i en debattartikel i Sydsvenskan idag.

Frågan om förtätning av stadsbebyggelsen fortsätter att väcka debatt …

Continue Reading 0

Var rädd om åkermarken!

I Barometern skrev Staffan Ljungar (C), Ann-Cristin Fredriksson (C) och Anders Andersson (C) en debattartikel den 20 april.

I detaljplanen för Smedby, Flygstaden, ingår åkermark som tillhör den mest välskötta och högst avkastande åkermarken i Kalmar kommun.

Denna mark avser …

Continue Reading 0

Brev till statsminister Fredrik Reinfeldt m fl

Till

Statsminister Fredrik Reinfeldt
Miljöminister Andreas Carlgren
Civil- och bostadsminister Stefan Attefall
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson
Susanne Gerland, Miljödepartementet

Åkermark och SOU 2009:45

Vi inom föreningen Den Goda Jorden har uppmärksammat att regelverket för kommunernas fysiska planering av mark nu är …

Continue Reading 0

Risken för svält i Sverige och Japan

Den Goda Jordens vice ordförande Irene Oskarsson, som även är riksdagsledamot för KD och sitter i miljö- och jordbruksutskottet, publicerar idag följande debattartikel i Expressen.

Japaner kämpar i spillrorna av sitt land med att förse drabbade med de basala behoven. …

Continue Reading 1

Att bygga på åkermark är ingen miljöåtgärd

Miljöpartiet de Gröna i Höganäs har lämnat synpunkter vid samrådsbehandling av ”Fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby” samt tillhörande Miljökonsekvensbeskrivning. I denna kan man läsa följande.

4. Att bygga på åkermark är ingen miljöåtgärd

I Miljökonsekvensbeskrivningen kan man (sid …

Continue Reading 0

Våra ändliga naturresurser

Jordbruksmark ska brukas, den ska inte bebyggas med industrier och varuhus. Det anser Peter Harström, Tunabygdens geologiska förening och Jan-Olof Blomberg, Naturskyddsföreningen i Borlänge i en insändare i Dalarnas Tidningar den 8 april. Där de vädjar till Borlänge kommun att
Continue Reading 1