Arkiv | april, 2011

Kommungruppsmöte i Halmstad

Den Goda Jordens kommungrupp har på Lizzies café mött ordföranden i kommunens nya Samhällsbyggnadsutskott, kommunrådet Henrik Oretorp (c). Oretorp berättade om sitt miljöengagemang och sade sig dela Den Goda Jordens ambition att så långt möjligt värna god åkermark. Men …

Continue Reading 0

Om hållbar samhällsutveckling

Claes Sandahl, Färgelanda, Medlem i LRF och Den Goda Jorden ideell förening, skriver idag i en insändare i Skånska Dagbladet om hållbar samhällsutveckling. Begreppet ”hållbar samhällsutveckling” förekommer i många sammanhang. I företags miljöpolicys, i kommuners plandokument, i motioner till Riksdagen …

Continue Reading 0

Protokoll från årsmötet

Den Goda Jorden ideell förening höll sitt årsmöte i Slöinge församlingshem den 6 mars. Vid mötet var 41 medlemmar närvarande. I anslutning till årsmötet delades belöning ur Anders Stenströms minnesfond ut till Gunnel Bengtsson. Som inbjuden talare till årsmötet talade …

Continue Reading 0

Nytt bostadsområde planeras på åkermark i Kävlinge

Skånska Dagbladet rapporterar idag om Kävlinge kommuns planer på ett nytt bostadsområde på åkermark.

Snart är landsbygden mellan Hög och Löddeköpinge ett minne blott. Kommunen planerar ett nytt bostadsområde för runt tusen nya invånare i den östra delen av Löddeköpinge. …

Continue Reading 1

Snabba på utredningen om att skydda åkermarken

I tidningen Västerbygden idag finns en artikel om en av Den Goda Jordens engagerade medlemmar Claes Sandahl som under några år även var ledamot i styrelsen.

Claes Sandahl, lantbrukare på gården Hagane i Färgelanda, har skrivit en dikt till statsminister

Continue Reading 0

Tankar kring matpris och mark

På VK-bloggen(Västerbottens-Kuriren) skrev Jan Nilsson ett inlägg om mat och åkermark den 20 februari. Han skriver bland annat:

Vi har gjort av med mycket av vår bästa jordbruksmark. Mycket har lagts under betong, asfalt och gräsmattor. Det har varit billigt …

Continue Reading 0