Arkiv | juni, 2011

Upprop – Åkermarkens framtid

LRF Skåne och HIR Malmöhus har i samband med Borgeby fältdagar gjort ett upprop för åkermarkens framtid.

Åkermarkens framtid är Sveriges framtid – stärk skyddet av den goda jorden

Sveriges goda åkermark är värdefull ur många aspekter, och det är …

Continue Reading 1

Markanvändning tema på Stenhammardagen

Vid Stenhammardagen den 15 juni kommer Den Goda Jordens vice ordförande Irene Oskarsson att delta. Under eftermiddagens exkursion kommer hon att informera deltagarna om föreningen Den Goda Jordens arbete och vår syn på åkermarkens betydelse och behov av ett förstärkt …

Continue Reading 0

”Översyn av klassificering av jordbruksmarken i Halland”

Falkenbergs kommun har i en skrivelse bett länsstyrelsen ta initiativ till en översyn av klassificeringen av jordbruksmark i Halland. Här följer Länsstyrelsens svar.

Länsstyrelsen finner inte tillräcklig anledning att initiera en sådan översyn.

Länsstyrelsen har i kontakt med Jordbruksverket meddelats …

Continue Reading 2

Ödesfrågor!

På Centerpartiet i Laholm bloggar skriver Gunnar Gullander följande:

Oljan kommer mänskligheten att köra slut på och uppfinningsrikedom fixar säkert framtidens energiförsörjning. Åkermarken på vårt klot är en resurs som inte producers mera av och kan inte ersättas av alternativ …

Continue Reading 0

Marken försörjer oss !

I senaste numret av Hushållningssällskapet Hallands tidskrift med TEMA marken som resurs skriver styrelsesuppleanten i Den Goda Jorden, Olof Bågenholm följande artikel.

En vänlig grönskas rika dräkt har smyckat dal och ängar. Denna strof ur sommarpsalmen symboliserar det som händer …

Continue Reading 0

Marken – bästa investeringen?

I senaste numret av Hushållningssällskapet Hallands tidskrift med TEMA marken som resurs, skriver VD Ove Karlsson följande ledare.

Sällan har jag uppfattat signalerna från omvärlden så starka att lantbruket är högintressant nu. Inte bara att världen står inför enorm utmaning …

Continue Reading 0