Arkiv | augusti, 2011

Helena Jonsson: Rädda den goda jorden

I dagens Hallands Nyheter publiceras följande artikel.

Den svårknäckta nöten med god jord som exploateras i Halland gör sig ständigt påmind. Ordföranden i Lantbrukarnas riksförbund, Helena Jonsson, föreslår tre sätt att komma till rätta med problemet.

Problematiken med bördig jord …

Continue Reading 0

Mark har aldrig varit så värdefull som idag

I senaste numret av John Deeres tidskrift Fåran publicerar man en artikel med rubriken ”Mark har aldrig varit så värdefull som idag. Dagens förluster är morgondagens hunger.” Artikeln inledes så här:

Jordbruksmark och annan mark blir allt värdefullare. Något som …

Continue Reading 0

Åkermarken behöver skyddas

Lantbrukets affärer publicerade den 11 augusti en artikel med utgångspunkt från den paneldebatt som ägde rum under Borgeby fältdagar.

När Annika Åhnberg sammanfattade debatten kunde några lösningar skönjas:
1. Åkermarkens lagliga skydd måste förstärkas och föras upp på riksnivå.
2. …

Continue Reading 0

Värdefull åkermark byggs bort

Allt mer åkermark används till att bygga bostäder, industrier och vägar, och nu varnar Lantbrukarnas Riksförbund för att vi därigenom kommer att tvingas importera allt mer livsmedel. Lars-Ove Johansson är ordförande för LRF Sydost, och han tycker att det finns …

Continue Reading 0

Moderna nybyggare måste samspela

I dagens Hallandsposten publiceras en ledare med följande inledning:

En jordvärnslag hade onekligen kunnat bli ett effektivt verktyg för valhänta kommunpolitiker.

I både Laholms och Halmstads kommuner brottas politikerna med planeringsfrågor för den framtida utvecklingen. I sammanhanget uttyds utveckling med …

Continue Reading 0