Arkiv | september, 2011

Träffa Den Goda Jorden i Eslöv

Eslöv arrangerar denna vecka Hållbarhetsveckan. Under veckan riktar en mängd olika aktiviteter uppmärksamheten mot miljö och hållbar utveckling. Den Goda Jorden finns på plats i Medborgarhuset med informationsmaterial. På lördag 24 september kl 12.30–13.00 kommer Maylis Persson, styrelseledamot i Den …

Continue Reading 0

Åkermark bebyggs med köpcentrum

I Effekt klimatmagasinet publicerar i sitt senaste nummer följande artikel skriven av David Jonstad.

Trots stigande matpriser och sinande oljetillgångar asfalteras tiotusentals hektar jordbruksmark i Sverige. Nu varnar forskarna för konsekvenserna.

Matkrisen i världen verkar inte bekymra svenska politiker nämnvärt. …

Continue Reading 0

Slaget om den goda jorden

Hallandsposten publicerade följande artikel 31 augusti.

I går kväll stod det verbala slaget om den goda åkerjorden. Exploateringsmotståndarna pratade mycket – kanske mest – men när det blev dags att rösta stod de sig slätt.
Åmotsplanen gick igenom med dunder

Continue Reading 0

Skydda åkermarken

Idag skriver Kerstin Davidsson följande ledare i Land Lantbruk med rubriken ”Skydda åkermarken”.

Enligt forskares beräkningar kommer minst 67 miljoner hektar åker i världen att gå förlorade fram till 2050. FN-organet FAO bildade i förra veckan ett nätverk för …

Continue Reading 0

Den nya jordhungern

Skånska Dagbladet publicerade den 12 september följande ledare.

Den ekonomiska krisen, som gjort aktier och andra värdepapper osäkra, har ökat jakten inte bara på guld utan också på odlingsbar mark. Bakom denna effekt ligger också den växande överbefolkningen i världen. …

Continue Reading 0

Dåtid och framtid – Vad händer med svenskt jordbruk?

Jordbruksverket har tillsammans med Statistiska Centralbyrån tagit fram boken ”Jordbruket i siffror” som presenterar statistik om jordbruket och livsmedelskonsumtionen mellan åren 1866 och 2007.

Jordbruksverket arrangerar nu ett framtidsseminarium där boken presenteras och används som ett underlag för att diskutera …

Continue Reading 0