Arkiv | september, 2011

Bättre kunskap om jorden i svensk åkermark

Under 2011 och 2012 kommer jordprover från åkermark i hela landet, med undantag för de fyra nordligaste länen, samlas in för att kartlägga jordarten. Resultatet blir en detaljerad jordartskarta som ska användas för miljöinsatser inom jordbruket. Underlaget kan också användas …

Continue Reading 0

Motion om den "goda jorden" ska upp på bordet

Hallands Nyheter skriver idag följande artikel.

Hur ska Hallands politiker i framtiden lösa konflikterna mellan jordbrukets intressen och de växande behoven av nya bostäder runt tätorterna?

Den frågan ska regionledningen diskutera med företrädare för de halländska kommunerna när regionens kommunberedning …

Continue Reading 0

FAO lanserar internationellt nätverk för att säkerställa matjorden

Bördiga jordar avgörande för livsmedelsförsörjningen

FAO:s generaldirektör Jacques Diouf varnade idag för att påfrestningen på världens jordar, i kombination med markförstörelse, hotar den globala livsmedelsförsörjningen. Han efterlyste nya internationella ansträngningar för att säkerställa fortsatt friska och bördiga jordar för kommande …

Continue Reading 0

Maten, markanvändningen och människan

Nutida och framtida förväntad markanvändning sammanfattad i ny rapport från Lunds universitet.

Hur mycket jordbruksmark finns det egentligen på jorden och vad används den till? Vad driver på förändrad markanvändning och vilka konflikter leder det till, och vilka lösningar ser …

Continue Reading 0

Filmdags!

Den Goda Jorden har i samarbete med LRF Skåne och Trollenäs Lokalförening skapat en film som belyser Den Goda Jordens kärnfrågor. Dylan Hansson är skapare av filmen. Filmen är uppdelad i del 1 och del 2.

Continue Reading 0

Behov av gemensam plan för åkermarken

I ett inslag på Radio Halland den 1 september framför centerpartisten och regionpolitikern Gunnel Bengtsson en önskan att Region Halland kartlägger lantbrukets och tätorternas ömsesidiga påverkan.

Gunnel Bengtsson vill att det ska bli tydligt vilken åkermark som är viktig att …

Continue Reading 1