Arkiv | oktober, 2011

Malmö exploaterar mycket åkermark

Skånska Dagbladet publicerar idag en artikel med anledning av seminariet i Varberg i fredags. Den inleds så här:

Malmö stad är en av de kommuner i landet som exploaterar mest åkermark. Det visar färsk statistik som Jordbruksverket tagit fram. Vid …

Continue Reading 0

Nytt och tätare Malmö

Sydsvenska Dagbladet presenterade den 24 oktober Malmö kommuns tankar kring den nya översiktsplanen.

Nu ska 1900-talets synder rättas till. De kommande tjugo åren ska ett nytt Malmö byggas.

Förtätning är ett ledord i det kommande arbetet. Det enda som absolut …

Continue Reading 0

Smartare markanvändning att bygga höga hus

Johan Hammarqvist skrev den 15 oktober följande ledare på skanskan.se.

Frågan om hur vi använder vår mark är viktig. Växande städer lägger under sig värdefull åkermark där mat och biobränslen skulle kunna odlas. På andra håll ersätts åkermark med skog …

Continue Reading 0

Åkern – het på partistämmor

Kerstin Davidsson skriver idag följande ledare i Land Lantbruk.

När kvarnmästaren Anders Stenström, grundaren av föreningen Den Goda Jorden, först började tala om behovet av att skydda värdefull åkermark i Sverige var många skeptiska. ”Vi har ju överskott på jordbruksprodukter”,

Continue Reading 0

Industripark på värdefull åkermark

I en insändare i Skaraborgsbygden skriver Elisabeth Thisner, kommungruppsordförande LRF Mariestad, Bo Hagström, kommungruppsordförande LRF Gullspång och Daniel Hellgren, kommungruppsordförande LRF Töreboda följande:

Mariestads kommun planerar en stor handels- och industripark på värdefull åkermark helt i strid med kommunens egen …

Continue Reading 0