Arkiv | oktober, 2011

Stopp för köp av åkermark

Ängelholms kommun vill förvärva åkermark för att bygga ut ett industriområde, men både länsstyrelsen och Jordbruksverket har sagt nej, skriver Helsingborgs Dagblad den 17 oktober.

december 2010 köpte Ängelholms kommun 2,6 hektar åkermark i Norra Varalöv strax söder om Ängelholm, …

Continue Reading 0

Den goda jorden allt mer i fokus

I ledarbloggen på ATL:s webbplats skriver Lars Vernersson följande den 18 oktober

Föreningen Den goda jorden noterar att åkermarkens bevarande blir en allt mer diskuterad fråga. Ja, det är nog föreningens idoga arbete som i hög grad bidragit till detta.…

Continue Reading 0

Hembygdsföreningens brev till Varbergs kommun

Lindbergs hembygdsförening har, med stöd från Hembygdskretsen i Varberg och därmed Varbergs samtliga 14 hembygdsföreningar,  skrivit ett brev till Varbergs kommun med förslag att kommunfullmäktige:

1                    Uttalar  att åkermarken skall skyddas vid kommande översyner av översiktsplanerna.

2                    Ger lämpligt organ …

Continue Reading 0

Motion till Sveriges Kommuner och Landstings kongress

Tre miljöpartister har lämnat in en motion till Sveriges Kommuner och Landstings kongress 2011.

De föreslår att kongressen beslutar

att ge styrelsen i uppdrag att erbjuda kommuner, landsting och regioner stödjande funktioner i arbetet för att värna jordbruksmark och ta …

Continue Reading 0

Riksdagsmotion om skydd av åkermarken

Irene Oskarsson (KD )har lämnat en motion till Riksdagen; Motion 2011/12:C262 Skydd av åkermarken.

Förslag till riksdagsbeslut

  • Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i plan- och bygglagen (PBL) förtydliga kommunernas möjligheter att
Continue Reading 0

Riksdagsmotion om jordbruksmark som riksintresse

Sara Karlsson m.fl. (S) har till riksdagen lämnat in Motion 2011/12:S21073 Jordbruksmark som riksintresse.

Områden där det finns särskilda nationella intressen för mark- och vattenanvändning kan idag riksintressemärkas, vilket innebär att de kommunala översiktsplanerna måste tillgodose och värna de intressen …

Continue Reading 0