Arkiv | oktober, 2011

Visst går det att skydda åkermarken

På webbplatsen Landskapsobservatorium kan man läsa ett referat av en rapport som Eva-Marie Samuelsson skrivit åt LRF Skåne.

I Danmark har jordbruksmarken ett klart bättre skydd mot bebyggelse än i Sverige. Det har flera olika orsaker, visar Eva-Marie Samuelsson i …

Continue Reading 0