Arkiv | november, 2011

Jordbruksmark måste skyddas

Betty Malmberg (M), riksdagsledamot från Östergötland och Stefan Erikson (M), ordförande i Bygg- och miljönämnden i Linköping skriver idag en debattartikel i Östgöta Correspondenten.

Jordbruksmark är en knapp naturresurs, därför bör i första hand exploatering ske av icke jordbruksmark och …

Continue Reading 0

Åker – till vad?

Ditt Parlament.se publicerar ett uppslag med TEMA Åkermark.

Riksdagsmannen som lyckades skydda åkermarken i Tranås. Vi ställde frågan: hur?

Ditt Parlament ställde några frågor till en riksdagsman från Tranås om åkermarkens betydelse och hur han lyckades skapa ett skydd …

Continue Reading 0

Malmö stad vann markmål

ATL publicerade den 23 november följande artikel.

Kammarrätten i Jönköping har avslagit Jordbruksverkets överklagan av Malmö stads förvärv av tre fastigheter i kommunen avsedda för möjlig exploatering.

Kommunen förvärvade de aktuella tomterna, Klagstorp 7:28, 7:5, 10:2 och 11:23, 2008 då …

Continue Reading 0

Civilisationens kris

På UR Play kan man nu se ett avsnitt av serien Världen – Civilisationens kris

Finns det ett samband mellan kriserna som skakar världen? Beror klimatförändringarna, finanskrisen och militarismen på ett globalt systemfel? Brittiske säkerhetsforskaren Nafeez Mosaddeq Ahmed menar att …

Continue Reading 0

För Lizzie är omtanke en självklarhet

Stefan Lundberg publicerade den 4 november ett reportage i Göteborgs Posten om Lizzie Nilsson en av föreningens drygt 500 medlemmar. I artikeln står bland annat:

Länge har hon också varit en hängiven anhängare till den ideella föreningen Den Goda Jorden …

Continue Reading 0