Odling för framtiden. Hur tycker du vi ska använda kommunens Goda Jord.

Ditt Parlament.se är en ny Webbtidskrift för Trelleborg som även trycks i en mindre upplaga. I första numret ges problematiken kring exploatering av åkermarken ett helt uppslag.

,

Inga kommentarer ännu.

Kommentera