Arkiv | november, 2011

Praktikplats för naturvetare vid Lunds universitet

Ett rikt odlingslandskap

Miljöbron Skåne är en ideell organisation som verkar som en länk mellan företag/kommuner och studenter. Vi har blivit kontaktade av Lunds kommun som behöver hjälp av studenter för att genomföra ett kortare projekt. Omfattningen är 10-20 timmar …

Continue Reading 0

Slå vakt om Hallands jord

Bertil Nilsson, Vallås skriver idag i en insändare på Hallandsposten en kommentar till insändare av Gunnar Gullander 7/11.

Insändaren refererar till ett seminarium i Varberg i Anders Stenströms anda. Där konstaterade landshövding Lövdén att mycket av Skånes bästa jordar ”försvunnit”.…

Continue Reading 0