Arkiv | januari, 2012

Seminarium ”Att förvalta ett landskap”

Att förvalta ett landskap
Fysisk planering och hushållning med åkermark i Östergötland
Tid: Torsdag 8 mars 2012 kl 09:30 – 16:00
Plats: Matverkstan/Tekniska Verken, Brogatan 1, Linköping

För första gången anordnas i Östergötland ett seminarium för att lyfta frågan om …

Continue Reading 0

Tyskland: -90 hektar per dag

Land Lantbruk uppmärksammar idag att cirka 90 hektar jordbruksmark försvinner varje dag i Tyskland till följd av markexploatering. Nu vill landets största jordbrukarorganisation sätta stopp för markomvandlingen.

Den tyska jordbrukarorganisationen Bauernverband vill i lag skydda jordbruksmark från att exploateras eller …

Continue Reading 0

Växten & Marken – ett 3D Äventyr

SLU har med stöd från KK Stiftelsen tagit fram ett fritt on-line läromedel för elever och lärare vid grundskola och gymnasium.

Projektet Växten & Marken syftar till att få eleverna att förstå och börja diskutera sambandet mellan enskilda processer och …

Continue Reading 0

Åkermark försvinner

Boo Östberg (C) i Knivsta vill tipsa om följande:

Det finns skäl att tvivla på huruvida en livsmedelssektor med sitt nuvarande beroende av fossila bränslen kan möta den globala efterfrågan på mat.
Utmaningen består i att frikoppla livsmedelspriserna från

Continue Reading 0

Norskt förslag säkrar åkermarken

Land Lantbruk publicerade den 10 januari följande artikel.

Varje hektar jordbruksmark som bebyggs ska ersättas med ny jordbruksmark någon annanstans. Det föreslår norska Fremskrittspartiet, som med förslaget vill stärka jordbruket och markexploateringen.

Den som vill bebygga jordbruksmark ska bli tvungen …

Continue Reading 0

Den dyrbara åkermarken är ett oskattbart arv

Börje Backlund skrev följande insändare i Katrineholms Kuriren den 11 januari.

På Trettondagsaftonen fanns en artikel i Kuriren med rubriken ”All åkermark ska värnas”. Det var en förnuftig skrift, ty all åkermark är ingenting annat än så kallad matjord där …

Continue Reading 0