Storyline – Hållbar utveckling för stad och land

Föreningen Den Goda Jorden är intresserade av att sprida kunskap om vårt behov av åkermark till skolan. Vi inser att vi inte har möjlighet att ta fram ett eget material i dagsläget. Däremot vill vi gärna lyfta fram de skolmaterial som redan finns och som har beröring med ämnet. Vi tar tacksamt emot tips från er som läser detta.

Vi publicerade tidigare i veckan ett material från SLU: Växten & Marken – ett 3D Äventyr.

Här kommer ännu ett exempel, en Storyline – Hållbar utveckling för stad och land.

Detta projekt kom till som ett led i att finna vägar för att tydliggöra lantbrukets roll i en hållbar samhällsutveckling samt för att poängtera vikten av att dagens skolelever lär sig mer om livsmedelsproduktion, lantbruk och markanvändning. Skolans mål för utbildning om hållbar utveckling är i många fall lätta att applicera på frågor som rör lantbruk, livsmedelsproduktion, markanvändning och landsbygd.

One Response to Storyline – Hållbar utveckling för stad och land

  1. Gunnar Rundgren 27 januari, 2012 kl 15:19 #

    Det jobb som t.ex. Matparken i Gottsunda driver borde kunna vara av värde i sammanhanget
    http://matparken.se/index.php/skoltradgard

Lämna ett svar