Anders Larssons presentation vid årsmötet

Vid Den Goda Jordens årsmöte i Eslöv den 4 mars föreläste Anders Larsson, landskapsarkitekt vid SLU Alnarp, under rubriken ”Kommunala strategier för förtätning och hushållning av åkermark?”.

, , , , , , , ,

Inga kommentarer ännu.

Kommentera