Arkiv | april, 2012

Odla på åkermarken

Debattartikel i Trelleborgs Allehanda den 27 april skriven av riksdagsledamoten Otto von Arnold (KD). Även publicerad i Skånska Dagbladet den 26 april under rubriken ”Bygg långsiktigt klokt och odla på den Skånska åkermarken”.

Eftersom mark och vatten är begränsande resurser

Continue Reading 0

Var rädd om åkermarken

Insändare i Nerikes Allehanda den 26 april

Med anledning av järnvägsetableringen i Hallsberg, säger kommunalrådet Thomas Doxryd i NA den 14/4 att man bygger på ett sådant sätt att åkermarken skyddas och att man vid ”hungersnöd” kan odla upp den …

Continue Reading 0

Vellinge översiktsplan 2010 – med utblick mot 2050

Översiktsplanen redovisar mål och riktlinjer för användning, utveckling och bevarande av mark, bebyggelse och vatten. Planen presenterar vision, målbilder samt utkast på framtida markanvändning. Planen ställs nu ut för granskning.

Utställning

Planen redovisar en bebyggelseutveckling för en måttfull befolkningsökning, högst …

Continue Reading 0

MP-motion om skydd av åkermark i riksdagen

ATL rapporterar den 23 april:

På onsdag tar riksdagen upp en motion från miljöpartiet om stärkt lagskydd av åkermarken. Men chansen att den antas är liten. I behandlingen i civilutskottet avslogs motionen.

I motionen hävdar miljöpartiets Kew Nordqvist och Jan …

Continue Reading 0