Arkiv | juli, 2012

Skydda åkermark

I Kristianstadbladet den 27 juli skriver Ingegärd Lindgren-Myrberg en debattartikel med rubriken ”Skydda åkermark”.

Jag kom händelsevis att höra programmet ”Jorden vi ärvde” på radions program P1 den 20/7. Det handlade om den bördiga marken, som förvandlas till …

Continue Reading 0

Åkern behöver helhetssyn

Kerstin Davidsson skrev den 6 juli följande ledare i Land Lantbruk.

Borgeby fältdagar har blivit en populär mötesplats för lantbruket i södra Sverige. På mässan i sydvästra Skåne kan man få se de senaste maskinerna för jordbearbetning, sådd och skörd …

Continue Reading 0

Kommentarer angående frågor rörande åkermarksintressen kontra stadsutbyggnad.

Den Goda Jorden skåneavdelningen har inlämnat ett remissvar ”Kommentarer angående frågor rörande åkermarksintressen kontra stadsutbyggnad. Kommentarer på berörda delmål: Skånska åtgärder för miljömålen.”

Utförligare beskrivningar av åtgärderna – Hushållning med mark- och vattenresurser.

1: Hushållning med åkermark.
Angående uppföljning av …

Continue Reading 0