Arkiv | februari, 2013

Utredning: hur skyddas jordbruksmark

Hur jordbruksmark används och bebyggs är en återkommande fråga. Nu har regeringen beslutat att ge Jordbruksverket i uppdrag att utvärdera reglerna som ska skydda åkermarken.
– Bördig jordbruksmark är en ovärderlig resurs för hela Sverige. Det är viktigt att vi …

Continue Reading 0

Villaområde på åkermark i Nyköping stoppas

­Kommunekologen Christine Guillet i Nyköping satte ned foten när en omfatt­ande exploatering skulle ske på bekostad av tätortsnära åkermark. En vallåker som stoppar näring från bebyggelse som annars skulle ha runnit ut i ån och vidare ut till ett övergött …

Continue Reading 0