Arkiv | mars, 2013

Lunchseminarium: Mark som handelsvara

Lunchseminarium: Mark som handelsvara
– om jakten på jordbruksmark i Brasilien och AP-fondernas investeringar
Konkurrensen om världens jordbruksmark hårdnar. Den globala efterfrågan på t.ex. mat, foder och agrobränslen ökar snabbt och gör mark till en allt attraktivare investering.I Brasilien breder …

Continue Reading 0

Vi måste skydda värdefull jordbruksmark

Skånska Dagbladet publicerade den 21 mars debattartikeln ”Vi måste skydda värdefull jordbruksmark” skriven av Anders Hellström (M) ledamot i kommunfullmäktige och ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Falkenbergs kommun, Michael Svensson (M) riksdagsledamot för Hallands län och Bengt-Anders Johansson (M) …

Continue Reading 0